Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Staten-Generaal GGZ
Staten-Generaal GGZ

Wat is de Staten-Generaal van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen?
De Staten-Generaal is een organisatie van geïnteresseerde belanghebbenden binnen de ruime geestelijke gezondheidszorg (ggz). Iedereen met een hart voor de geestelijke gezondheidssector is welkom. Er zijn patiënten en mantelzorgers aan boord, maar ook diverse professionals, academici, verenigingen van professionals, (netwerken / directies) van zorgorganisaties, patiëntenkoepels en familieplatformen. Het is dus geen parlement van democratisch verkozen leden, maar wel een multidisciplinaire organisatie, die vertrekt vanuit de klinische praktijk.

De Staten-Generaal ambieert te komen tot een gedeelde visie over de huidige stand van zaken binnen de sector, en van daaruit tot beleidsadviezen en -prioriteiten, over disciplines en organisaties heen. Die willen we in overleg met het politieke bedrijf realiseren. We willen inventariseren en adviseren, vertrekkend van de noden van zorgvragers en rekening houdend met de beperkingen in tijd en middelen die de bevoegde ministers hebben. De Staten-Generaal wordt op deze manier tegelijk platform, aanspreekpunt én adviesorgaan, relevant voor de sector én (toekomstige) beleidsmakers.

De Staten-Generaal mobiliseerde de sector (en zal dat in de toekomst opnieuw doen), en onderhoudt contacten met de media, met bovenstaande doelstellingen als uitgangspunt. Indien nodig, zullen we accelereren.

De eerste Staten-Generaal lokte 400 geïnteresseerde toehoorders.
De eerste editie droeg de titel ‘Tijd is kostbaar’. Ze vond plaats op 14 maart 2019 in Antwerpen, op initiatief van het Forum Geestelijke Gezondheid (FGG), een samenwerkingsverband van het Steunpunt Geestelijke Gezondheid en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. Onder leiding van Chris Van den Abeele en Guy Tegenbos kwam de eerste vergadering tot een omvattend noodprogramma, opgebouwd rond vier thema’s: de perverse impact van de huidige financieringsmechanismen in de ggz, de vicieuze cirkel tussen armoede en ernstig psychiatrisch ziek-zijn, wachttijden in de ggz, en continuïteit van zorg (met transitiepsychiatrie als type-voorbeeld) in de ggz. Het noodprogramma werd onderschreven door niet minder dan 45 stakeholders!

Een vergadering met impact…
Tijdens de vergadering werd er druk getwitterd (#SGGG; @SG_GGZ), en de media berichtte uitvoerig over het initiatief. De eerste Staten-Generaal bleef evenmin onopgemerkt door uittredende ministers Jo Vandeurzen en Maggie De Block en talrijke andere politici. Een delegatie van de Staten-Generaal bezocht de verschillende Vlaamse politieke partijen en de Vlaamse administratie, zowel voor als na de verkiezingen van mei 2019. Er is vandaag nauw contact met verschillende beleidsmakers.

… vraagt om een goede bovenbouw.
Het nieuwe platform dat de Staten-Generaal installeerde, werd dus snel erkend door de verschillende stakeholders en beleidsmakers. Daarmee groeide ook de nood aan een governance-structuur. De bovenbouw moest laagdrempelig, divers en democratisch zijn – naar de geest van de Staten-Generaal – maar tegelijk een efficiënte werking toelaten. Op 18 oktober 2019, tijdens de eerste follow-upvergadering, werd besloten tot de oprichting van vier werkgroepen, één voor elk thema van de eerste Staten-Generaal. Op 16 januari 2020, tijdens de tweede follow-upvergadering, werd besloten tot de oprichting van een stuurgroep, met afvaardiging van de verschillende werkgroepen. Binnen de stuurgroep worden delegaties gevormd voor overlegmomenten met beleidsmakers, en de stuurgroep is verantwoordelijk voor de uitgaande communicatie. De stakeholders (die nu de follow-upvergaderingen bevolken) vormen een ‘algemene vergadering‘, waar de stuurgroep elke 3 à 4 maand verantwoording aan aflegt. De algemene vergadering bepaalt de richting van de stuurgroep, bekijkt of de Staten-Generaal steun kan verlenen aan standpunten of acties van stakeholders die hierom vragen, en bereidt de tweejaarlijkse ‘sectorale’ Staten-Generaal voor – de volgende Staten-Generaal vindt dus plaats in het voorjaar van 2021.Deelnemen aan de werkgroepen?

Dat kan via dit formulier.

__________________________

 


Staten-Generaal

van de Geestelijke Gezondheidszorg

20 maart 2021

OnlineVolg ons op twitter!

Twitter feed is not available at the moment.Recent nieuws

Twitter feed is not available at the moment.