Staten-Generaal Geestelijke Gezondheidszorg

Volgende Staten-Generaal: 4 februari 2021, voormiddag

laatste event : donderdag 14 maart 2019 om 9 uur

Persbericht Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg 3 april 2020

Krop het niet op  en vertel het ons online!

Met stress of psychische problemen hoef je je zoektocht naar hulp niet uit te stellen. Contacteer de huisarts die je kan doorverwijzen. Consulteer je psycholoog of psychiater. ‘Blijf er niet mee zitten!’ en ‘Krop het niet op!’ luidt het devies van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg die veertig organisaties van de geestelijke gezondheidssector samenbrengt.

Aarzel niet meer: alle psychiaters en klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen (voor jongeren) mogen van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block nu ook telefonische en videoconsultaties houden (Zoom, Skype, …). Die worden terugbetaald en ze kosten in vele gevallen niets of bijna niets aan de patiënt. De zorgverleners mogen geen supplementen aanrekenen. De SGGG is opgetogen dat ze teleconsults voluit kan aanbevelen, nu vele patiënten door de maatregelen tijdens de coronacrisis hun therapie noodgedwongen onderbroken hebben. Patiënten met psychische problemen zijn bij uitstek gebaat bij continuïteit. Door de terugbetaling hoeven zorgverleners noch patiënten zich gehinderd te voelen om de draad weer op te pikken of om hulp te zoeken en therapie te starten.

Fysieke afstand, maar psychische nabijheid

Verschillende zorgverstrekkers gebruikten al de telefoon of werkten met Skype, FaceTime of een ander systeem om via de laptop, iPad of smartphone een gesprek met beeld én geluid te hebben met hun patiënten. Sinds gisteren is dat ook in een regelgeving gegoten voor de ziekenfondsen. Nu die regeling er is mogen de praktijken ook niet meer gesloten zijn.

Ook de CGG’s (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg) en CAW’s (Centra voor Algemeen Welzijnswerk) zijn open en bereikbaar, online en via telefoon.

Kris Van den Broeck, coördinator van de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid: De echte ontmoeting tussen mensen is nooit volledig vervangbaar, maar in de tussentijd, zolang Corona heerst, kunnen we met telefonische en video-consultaties al een heel eind opschieten en kan iedereen goede zorg krijgen. Voor sommige mensen en zorgverleners is het vast even wennen. Telefoneren kennen we allemaal, maar videoconsultaties en teletherapie? Ons devies aan hulpverleners én aan wie het nodig heeft: waag de sprong, en contacteer elkaar digitaal. Zo groot is die sprong immers niet; de meeste systemen zijn zeer gebruiksvriendelijk.”

Tevreden met terugbetaalbare psychische online-hulpverlening

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft beslist dat de terugbetaling van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die aanvankelijk voorbehouden was voor volwassenen tussen 18 en 65, voortaan ook terugbetaald wordt voor jongeren (-18) en ouderen (+65). Voor iedereen dus. Ook voor de psychiaters is nu een nomenclatuurnummer aangemaakt door het Riziv waardoor ook zij terugbetaalde teleconsults kunnen verrichten.

De Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg, die veertig organisaties van de geestelijke gezondheidssector samenbrengt, reageert tevreden op de beslissingen van federaal minister De Block. De Staten-Generaal had ook aangedrongen op die beslissing. Prof. dr. Frieda Matthys, voorzitter Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, namens SGGG: “We zijn tevreden dat de minister van Volksgezondheid psychische online-hulpverlening op deze manier aanmoedigt. Daarmee is zij alvast snel aan een van onze vragen tegemoet gekomen.”

Maar met die invoering van telefonische en videoconsultaties, zijn niet alle problemen opgelost. Er waren reeds wachttijden voor de corona-epidemie uitbrak. Deze crisissituatie doet de vraag naar psychische zorg nog toenemen. De Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg vraagt de federale en de Vlaamse minister van Volksgezondheid – Maggie De Block en Wouter Beke – dringend met hen overleg te plegen om na te gaan hoe die toevloed van zorgvragen opgelost kan worden: met welk geld? Met welke werkkrachten?


Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg


 

Recent nieuws