Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid

UPDATE 2 maart 2023: Uitstel SGGG23
Derde Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheid wordt uitgesteld naar 8 februari 2024

De Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid (#SGGG) zal, in aanloop naar de verkiezingen van mei 2024, een memorandum opstellen en dit samen met de rapporten van zijn diverse werkgroepen voorleggen. De Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid stelt daarom zijn derde plenaire bijeenkomst uit. Deze bijeenkomst was gepland voor 18 maart e.k. maar verschuift naar donderdag 8 februari 2024.

De SGGG heeft zijn werking en structuur in de loop van het afgelopen jaar vastgelegd in een vzw. Met het oprichten van die rechtspersoon geeft hij een duurzaam karakter aan de gebundelde initiatieven van de vele leden-verenigingen die daarmee beleidsmatig de zaak van de persoon met een psychische nood bepleiten. In de komende maanden, en toewerkend naar de Derde Staten-Generaal, blijft de SGGG op regelmatige basis met bevindingen, vragen en suggesties aankloppen bij de relevante actoren die op geestelijke gezondheid(szorg) betrokken zijn.

Hou donderdag 8 februari 2024 al vrij in uw agenda!

 

Recent nieuws