STOELENTEKORT vestigt de aandacht op de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Daarom deze oproep aan alle zorgverstrekkers in de ggz: zet op 20 oktober 2022, tijdens de Week van de Patiënt, een stoel op straat voor elke persoon die wacht op zorg. Zo tonen we samen de lange wachtrij in onze sector en roepen we allemaal op tot actie. Samen engageren we ons voor een toegankelijke ggz!

Nieuw! Download hier het nieuwe rapport van onze werkgroep wachttijden.

Download hier ons campagnemateriaal:

Affiche om af te printen
Affiche om online te delen

In aanloop naar de actiedag verzamelt de Staten-Generaal de cijfers van het aantal wachtenden in de Vlaamse ggz:

Stoelen tekort in Vlaanderen:
5073

Actie waarvoor?

De Staten-Generaal vraagt alle betrokken partijen – voorzieningen, organisaties én overheid – om verantwoordelijkheid op te nemen en de krachten te bundelen, zodat

  • samenwerking met de overheid en tussen alle geledingen van de geestelijke gezondheidssector geen ijdel woord blijft;
  • de patiënt eindelijk centraal staat en geestelijke gezondheidszorg voor iedereen in Vlaanderen makkelijk toegankelijk wordt, wat een fundamenteel recht is.
  • er voldoende zorgcapaciteit is in alle zorginstellingen (die werken rond preventie, vroegdetectie, gespecialiseerde (langdurige) ambulante/residentiële zorg);

Onderbouwde actie

De actie wil op 20 oktober de wachtlijsten in de ggz aanklagen door ze zichtbaar te maken met één beeld, op één moment, in heel Vlaanderen. Daarom deze oproep aan alle zorgverstrekkers uit de ggz. Zet op 20 oktober 2022, tijdens de Week van de Patiënt, één stoel op straat voor elke persoon die wacht op zorg. Zo tonen we allemaal samen de lange wachtrij in onze sector en roepen we samen op tot actie.

Hoe werk je mee?

Wat doet #STOELENTEKORT?

  • Bekendmaking van de actie
  • Campagnewebsite met de nodige duiding en achtergrondinformatie bij de actie #STOELENTEKORT
  • Bundeling wachtcijfers uit heel Vlaanderen in één teller op de campagnewebsite
  • Ondersteunende communicatiecampagne en contacten met de media
  • Communicatiemateriaal (affiche en sociale mediaformats) kan je hier binnenkort downloaden.

VRAGEN?

Check onze Q&A pagina!
Vind je daar niet het antwoord op je vraag, stuur dan gerust een mailtje naar info@statengeneraalggz.be

Heel erg bedankt voor je ondersteuning!
Namens de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid,
Kris Van den Broeck en Jeroen Dillen
De initiatiefnemers,
Jan Daems en Geert Van Asten

Voor wie ons nog niet kent: wat is de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid?

De Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid is een organisatie van geïnteresseerde belanghebbenden binnen de ruime geestelijke gezondheidszorg (ggz). Iedereen met een hart voor de geestelijke gezondheidssector is welkom. Er zijn patiënten en mantelzorgers aan boord, maar ook diverse professionals, academici, verenigingen van professionals, (netwerken / directies) van zorgorganisaties, patiëntenkoepels en familieplatformen. Het is dus geen parlement van democratisch verkozen leden, maar wel een multidisciplinaire organisatie, die vertrekt vanuit de klinische praktijk.

De Staten-Generaal ambieert een gedeelde visie over de huidige stand van zaken in de sector te bekomen, en van daaruit beleidsadviezen en -prioriteiten aan te reiken, over disciplines en organisaties heen. Die wil hij in overleg met het politieke bedrijf realiseren. De Staten-Generaal wil inventariseren en adviseren, vertrekkend van de noden van zorgvragers en rekening houdend met de beperkingen in tijd en middelen die de bevoegde overheden hebben. De Staten-Generaal wordt op deze manier tegelijk platform, aanspreekpunt én adviesorgaan, relevant voor de sector én (toekomstige) beleidsmakers.

De Staten-Generaal mobiliseerde de sector (en zal dat opnieuw doen), en onderhoudt contacten met de media, met bovenstaande doelstellingen als uitgangspunt. Indien nodig zal hij accelereren.

Vier prioritaire thema’s

In de voorbije periode was de Staten-Generaal vooral actief rond vier thema’s:

1. wachttijden in de ggz
2. continuïteit van zorg
3. perverse impact van de huidige financieringsmechanismen in de ggz
4. vicieuze cirkel tussen armoede en ernstig psychiatrisch ziek-zijn

Voor elk van deze thema’s werden werkgroepen gevormd, nota’s en standpunten uitgewerkt en acties bepaald.

 

Recent nieuws