Staten-Generaal

Staten-Generaal


Welkom op de website van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg, een organisatie van het Forum Geestelijke Gezondheid (FGG). Het FGG bestaat uit het Steunpunt Geestelijke Gezondheid en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, twee organisaties die het psychisch welzijn van alle mensen in Vlaanderen als de hoogste prioriteit zien. Bovendien zijn ze ervan overtuigd dat geestelijke gezondheid minstens even belangrijk is als lichamelijk welbevinden in het totaalpakket van levenskwaliteit.

Wat is de Staten-Generaal van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen?
De Staten-Generaal bestaat uit een vertegenwoordiging van geïnteresseerde belanghebbenden binnen de ruime geestelijke gezondheidszorg. Het is dus geen parlement van democratisch verkozen leden. De functie van de Staten-Generaal is tweeledig: inventariserend en adviserend. De bedoeling is om vanuit de Staten-Generaal tot een gedeelde visie te komen over de huidige stand van zaken binnen de sector, en om beleidsadviezen en -prioriteiten te formuleren. De Staten-Generaal wordt op deze manier tegelijk platform, aanspreekpunt én adviesorgaan, relevant voor de sector én (toekomstige) beleidsmakers.

De Staten-Generaal bestaat voor de helft uit uitgenodigde afgevaardigden van belangrijke stakeholders en sleutelorganisaties uit de sector: verenigingen van professionals, netwerken van zorgorganisaties, patiëntenkoepels en familieplatformen. De andere helft van de beschikbare plaatsen is bedoeld voor iedereen die zijn interesse kenbaar maakt via inschrijving op deze website. De volledige groep ruim 300 mensen. Onder leiding van Chris Van den Abeele en Guy Tegenbos zullen ze nadenken over het gekozen thema van de Staten-Generaal. Dit gebeurt aan de hand van visueel materiaal dat vooraf op deze website gepubliceerd wordt. Politici worden uitgenodigd als toehoorders. Op het einde van de voormiddag hebben we een prioriteitenlijstje klaar.

Wat is het thema van de Staten-Generaal?
“Tijd is kostbaar” is het thema van de eerste Staten-Generaal. Tijd is in deze een rekbaar begrip. Veel verschillende aspecten ervan kunnen aan bod komen:

  • wachttijden en wachtlijsten die voor onaanvaardbaar bijkomend lijden zorgen;
  • herstelkansen die door een té beperkte recuperatietijd onder druk komen te staan;
  • kwetsbare groepen zoals jongeren in de overgang naar de volwassenheid en patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening voor wie specifieke zorg ontbreekt;
  • een behandeling die tijd en geld kost, en waarvoor de huidige financiële modellen te kort schieten;
  • inefficiënt georganiseerde (na)zorg, waardoor herstel wordt belemmerd;

Waar en wanneer vindt de Staten-Generaal plaats?
De Staten-Generaal vindt plaats op donderdag 14 maart om 9.00u in het Radisson Blu Hotel op het Astridplein in Antwerpen, tegenover station Antwerpen-Centraal. Dit is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is een ruime betaalparking onder het plein.

Staten-Generaal gaat van start over

donderdag 14 maart 2019 om 9 uur

 


Staten-Generaal

van de Geestelijke Gezondheidszorg

14 maart 2019

AntwerpenRecent nieuws